Scandinavian Seasons bezit je persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een huisadres) doordat je deze gegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld voor een boeking of inschrijving van een nieuwsbrief. Alle gegevens die door Scandinavian Seasons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelen:


Scandinavian Seasons bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast verkoopt of verhuurt Scandinavian Seasons jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze reisovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Scandinavian Seasons blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Scandinavian Seasons gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn tijdelijk en noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en houden rapportages bij over hoe bezoekers de website gebruiken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of een verzoek in te dienen tot intrekking van je toestemming. Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van je toestemming van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk aanvragen via:

Scandinavian Seasons BV
Amsterdamsestraatweg 15E
1411 AW Naarden
of per e-mail naar [email protected].

Indien je niet langer wenst onze nieuwsbrief te ontvangen, kun je jezelf direct afmelden door op 'unsubscribe from this list' te klikken.

Scandinavian Seasons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Scandinavian Seasons behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen en aanvullingen op de hoogte bent.